Vés al contingut
x

Missió, visió i valors

VISIÓ

“ ALLÒ QUE ESPEREM ACONSEGUIR A MIG TERMINI EN ELS PROPERS ANYS”

El Centre Ocupacional Caviga vol ser una organització de referència pel que fa la qualitat en l’atenció cap a les persones amb discapacitat intel·lectual. Partint d’aquesta voluntat vol distingir-se per:

  • Un centre on les persones amb discapacitat siguin protagonistes del seu projecte de vida
  • Ajudar a que les persones amb discapacitat i les seves famílies tinguin els mateixos drets i obligacions que la resta de persones de la societat
  • Volem ser una entitat  basada en el treball en equip que es caracteritzi per bones pràctiques professionals

 

MISSIÓ

“QUI SOM I QUÈ DONA SENTIT A LA NOSTRA ACTUACIÓ”

El Centre Ocupacional Caviga és una entitat que treballa per la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies, generant suports i oportunitats pel desenvolupament del projecte de vida de cada persona i promovent un entorn inclusiu i compromès.

 

VALORS

“EN QUÈ POSEM L’ACCENT A LA NOSTRA FEINA”

En les persones:

Autonomia: Desenvolupar el màxim el conjunt de capacitats de la persona, per tal de facilitar que assoleixi el grau més alt possible d’autonomia personal i lliure elecció.

Autodeterminació: Garantir el dret a decidir sobre les qüestions que afecten la seva pròpia vida oferint els suports necessaris.

Igualtat de drets i d’oportunitats: Vetllar per a  què les persones amb discapacitat intel·lectual tinguin els mateixos drets i oportunitats que totes les persones de la societat.

En l’organització:

Compromís i inclusió social: Treballar de forma col·laborativa i en xarxa , promovent la sensibilització de la societat i fer participar a la persona amb discapacitat en els entorns comunitaris.

Professionalitat i treball en equip: Treballar de forma participativa i interdisciplinar.